E-SPOR ANTRENÖRLÜK KURSU BAŞLIYOR (14-19 HAZİRAN 2022)

E-SPOR YARDIMCI ANTRENÖR (BİRİNCİ KADEME) EĞİTİMİ KURSU İLANI

E-SPOR YARDIMCI ANTRENÖR (BİRİNCİ KADEME) YETİŞTİRME KURSU    14-19 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA KAYSERİ İLİMİZDE YAPILACAKTIR.

            1.Kademe Yardımcı Antrenör kursuna, Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar ile üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olanlar başvuru yapabileceklerdir.

KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

  1. Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden –KURS BAŞVURUSU kısmından yapılacaktır.
  2. Adaylar için ön başvuru tarihleri: 30 Mayıs- 8 Haziran 2022 tarihleri arasıdır.

Başvuru yapma ve ücret ödeme işlemi en geç 8 Haziran 2022 tarihi ve saat 16.00’ ya kadar tamamlanmalıdır.

 

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl bulunmamak.

ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

d) En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak.

e) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

f) 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak.

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu Talimat kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

        

Antrenör Yetiştirme kursunun düzenlenmesinde 14 Aralık 2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliği ile Türkiye E-Spor Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatı hükümleri uygulanır.

 

 

UYGULAMA EĞİTİMİ VE SINAV

Özel Eğitim Programı dersleri ve sınav 14-19 Haziran 2022 tarihinde Kayseri Talas Gençlik Merkezi Mevlana Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:18 Melikgazi/Kayseri adresinde gerçekleştirilecektir.

KURS KONTENJANI 50 kişi ile sınırlıdır.

KURS ÜCRETİ:  E-Spor 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük kurs ücreti 400,00.TL dir.

Kurs ücreti başvuru sonrası verilecek referans koduna istinaden ödenecektir.

UYARI

IBAN numarasına gönderilen ödemeler kabul edilmeyecektir.

Kurs ödemeleri yalnızca ZİRAAT BANKASI aracılığı ile kabul edilmektedir. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra başvuranların e-postasına gelen Referans numarası ile ZİRAAT BANKASI şubelerinden ödeme yapılacaktır.

Kurs Ücretleri Ziraat Bankası Şubeleri, Atmler ve Mobil Bankacılık üzerinden yapılmaktadır.

Mobil Bankacılık: Ödemeler - Diğer Ödemeler - Diğer Kurum Ödemeleri - Gençlik ve Spor Bakanlığı kısmından yapılmaktadır.

ANTRENÖR KURS EĞİTİM PROGRAMI

14-19 HAZİRAN 2022 TARİHLERİ ARASINDA KAYSERİ İLİNDE YAPILACAK OLAN
E-SPOR 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİM PROGRAMI

TARİH

SAAT

DERS

EĞİTİCİ-ÖĞRETİCİ

14.06.2022
Salı

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

12.30-13.30

Öğlen Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

15.06.2022
Çarşamba

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

12.30-13.30

Öğlen Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

16.06.2022
Perşembe

08.30-12.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

12.30-13.30

Öğlen Arası

 

13.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

17.06.2022
Cuma

08.30-10.30

Oyun Kuralları Bilgisi

 

11.00-12.00

Organizasyon Kuralları

 

12.00-13.30

Öğlen Arası

 

13.30-14.30

Organizasyon Kuralları

 

14.30-17.30

Spor Dalı Teknik Taktik

 

18.06.2022
Cumartesi

08.30-12.30

Özel Antrenman Bilgisi

 

12.30-13.30

Öğlen Arası

 

13.30-17.30

Özel Antrenman Bilgisi

 

19.06.2022
Pazar

09.00-10.00

Spor Dalı Teknik Taktik

 

12.30-13.30

Öğlen Arası

 

13.30-17.30

Sınav

 

 

Diğer Haberler

Tüm Haberleri Görüntüle