Federasyonumuz ile T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı.

Federasyonumuz ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığının üzerinde uzun zamandır çalıştığı iş birliği protokolü ile;

- Öğrencilerimizin; E-Spor aktiviteleri sayesinde sosyalleşmesi, madde bağımlılığından uzak tutulması, sosyal, bilişsel, duygusal beceriler edinmesi, takım kurma, takımda görev alma ve görev dağıtma, takım içi iletişim, yapıcı rekabet, stres yönetimi, stratejik düşünce geliştirme ve planlama yapma gibi yenilikler edinmesi,

- E-Spor aktiviteleri sonucunda elde edilecek verilerin öğrencilerin gelişim süreçlerinde değerlendirilmesi,

- E-Spor kültürünün oluşturulması için çeşitli tanıtıcı ve bilgilendirici faaliyetlerin yapılması,

- Öğrencilerin E-Spor ekosistemine ait yayıncılık ve sunuculuk faaliyetleri ile yerli ve milli oyun tasarımı ve geliştirme gibi çalışmalarda etkin görev almasının sağlanması,

- E-Spor kültürünün; yazılım ve donanım geliştirme, inovasyon, simülasyon, tasarım, savunma sanayi teknolojileri, dijital yayıncılık, proje yöneticiliği, girişimcilik, halkla ilişkiler ve marka yönetimi gibi geleceğin meslekleri ile ilişkilendirerek öğrencilerin kariyer planlamasına yardımcı olmasının sağlanması,

amaçlanmaktadır.